Maak kennis met INA, de interventie app voor brandweer

Bij een interventie telt elke minuut en een goede beeldvorming van het incident is dan ook van kapitaal belang. Zo willen we tijdens het uitrukken al een zo goed mogelijk beeld van de situatie kunnen vormen en ons voorbereiden om eenmaal ter plaatse efficiënt en gericht te kunnen handelen.” Zo vat Kapitein Lieven Hilgert van de Brandweerzone Antwerpen (BZA) samen waarom ze een openbare aanbesteding startte eind 2018. “Deze problematiek lag aan de basis van een project dat we eind 2018 zijn gestart en we waren hiervoor op zoek naar een nieuwe mobiele data terminal (MDT). Tijdens de openbare aanbesteding verraste de Start-up Gemsotec ons echter met het beste van 2 werelden: een MDT en chat gecombineerd in één applicatie…

Een uitdagende context

Brandweerzone Antwerpen moest in 2019 maar liefst 10.381 keer interveniëren. Deze interventies kunnen ingedeeld worden in verschillende types zoals bijvoorbeeld “brand voertuig”,  of “stormschade”. Elke interventie is echter steeds verschillend en heeft zijn eigenheden. Gelukkig kan de brandweer terugvallen op veel ervaring, teamwerk, kennis en heel veel informatie. Zo heeft de bevelvoerder van een interventie o.a. meerdere procedures, gevaarlijke stoffen fiches en een uitgebreid Geografisch Informatiesysteem ter beschikking. “Hoewel al deze informatie helpt om de interventie te leiden, is het niet vanzelfsprekend om de juiste informatie snel terug te vinden en dit met liefst zo weinig mogelijk clicks” vertelt Lieven Hilgert. “Daarnaast is een goede communicatie en informatiedeling tussen de teams essentieel.”

"Het inzetten van de nieuwste digitale technologieën maakt het mogelijk om deze wensen werkelijkheid te maken. Zulke oplossingen mogen bouwen voor een team van helden zoals de Brandweer Zone Antwerpen is een privilege"

Chat met interactieve kaart

“Jong en oud gebruiken tegenwoordig chat applicaties zoals WhatsApp. Het feit dat deze manier van communiceren zo goed is ingeburgerd, bewijst de kracht en efficiëntie ervan. Deze opportuniteit hebben we hier benut. In deze applicatie is een chat de centrale plaats voor alle informatie en communicatie over de interventie. Het start met het automatisch aanmaken van een interventiekanaal vanuit de reeds bestaande dispatchingsoftware. In dit interventiekanaal wordt alle beschikbare informatie over de interventie aangeboden zoals o.a. de locatie, de toegewezen eenheid en het type interventie. Het interventiekanaal laat vervolgens toe om tijdens de interventie te communiceren en om foto’s en andere informatie te delen. Operationele documenten zoals procedures zijn niet alleen raadpleegbaar via de app, maar een intelligente chatbot zal in functie van bepaalde parameters de relevante procedures proactief aanreiken in het interventiekanaal.”

Naast de chat vormt het Nazka Mapps mapframe een belangrijk onderdeel van INA. Managing partner van Nazka Mapps Ides Bauwens legt uit: “Onze interactieve kaart gaat gericht relevante informatie op een kaart visualiseren. Deze informatie is afkomstig uit reeds bestaande systemen van Brandweerzone Antwerpen of informatie die bijvoorbeeld publiek beschikbaar is.  Deze kaart wordt enerzijds automatisch aangestuurd in functie van de interventie en het interventietype, anderzijds kan de gebruiker zelf bepaalde kaartlagen met GIS data zoals de locatie van de hydranten gaan weergeven. Het is voor de teams zelf mogelijk om nuttige informatie over een bepaalde locatie op de kaart te bewaren zodat deze zichtbaar en beschikbaar is voor collega’s in de toekomst. De intelligente kaart biedt bovendien ook routering naar de locatie van het incident, weersinformatie en de real-time positie van de eenheden”.

"De gebruikers zijn enthousiast en de applicatie wordt als zeer handig en nuttig ervaren. Dit enthousiasme wordt bovendien gedeeld door ondersteunende diensten zoals de verantwoordelijken voor communicatie."

Een van de grote voordelen is dat het gebruikt kan worden op zowat alle devices zoals tablets, smartphones, maar evenzeer op laptops of desktops. Dit maakt het heel toegankelijk wat een absolute meerwaarde is om een goede samenwerking te stimuleren.” De woordvoerder van BZA spreekt over “de meerwaarde zit in het gemakkelijk delen van beelden en het contact met de verschillende actoren via smartphone.”

De conceptie en uitwerking is zodanig dat INA eveneens kan ingezet worden voor andere brandweerzones of hulpdiensten. Mits enige integratie en vooral dankzij de configureerbaarheid kan INA aangepast worden aan de context die telkens verschillend is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om INA met de bestanden of GIS data te voorzien van de desbetreffende zone. INA is geen eindpunt, de applicatie zal nog verder evolueren. Er wordt volop nagedacht en gewerkt aan aanpassingen die het gebruiksgemak nog verbeteren en bijkomende functionaliteiten die extra waarde genereren voor de gebruikers. De mogelijkheden voor een dergelijke applicatie in een complexe context zoals deze van de brandweer zijn immers legio. Bovendien is het een bouwsteen voor het verder te ontwikkelen multi veiligheidsplatform van de stad Antwerpen dat het delen van informatie tussen de verschillende hulpdiensten zoals politie en brandweer bij een gezamenlijke interventie moet vergemakkelijken.

“INA is het resultaat van een unieke en intensieve samenwerking tussen Brandweer Zone Antwerpen, Digipolis, Gemsotec and Nazka Mapps"

Dit artikel is gebaseerd op het artikel van Fireforum. Het volledige artikel kan teruggevonden worden in het Fireforum Magazine 72 (April/Mei 2020) of u kan het als pdf downloaden (Gemsotec fireforum).