Tools voor een digitale en effectieve brandweer

GoRound en INA

Uw interventies, asset management en preventieve diensten

Interventies

Tijdens een interventie telt elke minuut. Een goede beeldvorming en communicatie zijn dan ook van cruciaal belang. INA is de interventieapp die elke bevelvoerder bij de hand wil hebben wanneer het er toe doet.

Asset management

De assets en uitrusting moeten ten allen tijde in een goede staat verkeren. Efficiënte controles en een goede opvolging kunnen dankzij de GoRound 100% digitaal en efficiënt verlopen. Zo bent u zeker dat uw assets het niet laten afweten wanneer de nood het hoogst is.

Preventie

Brandveiligheidscontroles van publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) zijn complex en moeten grondig uitgevoerd worden. De GoRound ondersteunt tijdens de inspectie en vermindert de administratie drastisch.

Interventies met de INA interventie app

INA web

Overzichtsscherm

Om op effectieve wijze te kunnen werken, is het cruciaal om te allen tijde het overzicht te bewaren. Bekijk in één oogopslag gemakkelijk welke interventies bezig zijn en waar, dankzij een globaal overzicht. Dit is natuurlijk belangrijk voor de seinkamer, maar ook voor de eenheden op het terrein. Zelfsturing wordt hierdoor immers mogelijk bij het leegpompen van kelders of het verdelgen van wespennesten.

Interventiekanaal

Elke interventie is anders. Tijdens het aanrijden moet men zich snel kunnen informeren over de interventie en de relevante documenten en data raadplegen om eenmaal ter plaatste gericht te kunnen handelen. Per interventie wordt  een uniek interventiekanaal aangemaakt, waarin de communicatie snel en doelgericht verloopt. De informatie stroomt rechtstreeks door uit de dispatchingsoftware. Daarnaast kunnen alle betrokken eenvoudig communiceren door foto’s, screenshots, berichten of relevante bestanden in het kanaal te posten. Op deze manier wordt echte samenwerking mogelijk. Daarenboven zal de intelligente chatbot relevante documenten (vb. gevaarlijke stoffenfiches) en procedures automatisch posten in functie van welbepaalde criteria.  INA tot uw dienst…

Interactieve kaart

Een goed beeld op de situatie ter plaatse is essentieel. Waar is het incident? Hoe gaan we ernaar toe? Vanwaar komt de wind? Waar bevinden zich de andere eenheden? Waar is het dichtstbijzijnde hydrant? De interactieve kaart van INA maakt al deze essentiële informatie beschikbaar. INA zal automatisch de relevante  GIS lagen in functie van het incidenttype weergeven. Daarnaast kan de gebruiker zelf nog GIS lagen aan of uit zetten. INA als hoeksteen voor situational awareness.

Asset Management met het GoRound platform

screenshot GoRound

Wagenpark inspectie

De assets zoals voertuigen moeten altijd in een goede staat verkeren. Daarom moeten er geregeld controles worden uitgevoerd. Dit dient efficiënt en nauwkeurig te gebeuren. Vastgestelde problemen moeten worden aangepakt. De GoRound maakt deze controles digitaal en zorgt voor een workflow die sluitend is. Vaststellingen kunnen worden omgezet in taken en worden via de app gemakkelijk toegewezen aan uw personeel.

Controles installaties en gebouwen

Risicovolle installaties zoals industriële sites moeten op geregelde tijdstippen worden geïnspecteerd op vlak van brandveiligheid. Verkeren de hydranten in een goede staat? Zijn de brandblusapparaten nog in orde? De GoRound begeleidt de uitvoerders tijdens de inspectie en toont ze waar ze wat moeten inspecteren. Nadien wordt er een digitaal rapport gegenereerd en kan er in een handomdraai een corrigerende actie worden gecreëerd.

Preventie met het GoRound platform

Brandveiligheid inspectie

Alvorens een publiek toegankelijk inrichting (PTI) in gebruik genomen wordt moet deze aan allerlei normen voldoen. Meestal wordt ook nog een inspectie uitgevoerd door de brandweer. Deze inspectie is zeer gedetailleerd en afhankelijk van welbepaalde criteria. GoRound ondersteunt dankzij zijn ingebouwde intelligentie en verrijking met extra toelichting en visueel materiaal de inspecteur. Voor elke uitgevoerde inspectie wordt automatisch een rapport gegenereerd.