INA DE INTERVENTIE APP

Tijdens een interventie telt elke minuut en een goede beeldvorming van het incident is dan ook van cruciaal belang. De bevelvoerder moet tijdens het uitrukken snel een zo goed mogelijk beeld van de situatie kunnen vormen om eenmaal ter plaatse gericht te kunnen handelen. De doelstelling was om een innovatieve interventie applicatie te bouwen, op maat en aangepast aan de behoeften van de brandweerlieden, gebruikmakend van de nieuwste technologieën. INA maakt alle relevante info op een slimme en intuïtieve manier beschikbaar en zorgt voor efficiënte communicatie tussen alle betrokkenen.

INA als startpunt van de brandweer 4.0

Het beste van twee werelden: een MDT en interventiekanaal gecombineerd in één applicatie

Maximale informatie met minimale interactie

Interventiekanaal

Per interventie wordt een uniek interventiekanaal aangemaakt. Dit kanaal bevat alle informatie met betrekking tot het incident waarbij relevante documenten of procedures automatisch worden toegevoegd. Bovendien communiceer je gemakkelijk door informatie zoals berichten, foto’s en screenshots te delen.

Interactieve kaart

De interactieve kaart wordt verrijkt met de aanwezige GIS-data en gaat gericht relevante informatie op de kaart visualiseren. De intelligente kaart biedt bovendien ook routering naar de locatie van het incident, weerinformatie en de real-time positie van de eenheden. Deze component werd ontwikkeld door onze strategische partner Nazka Mapps.

Doorgedreven automatisering

Afhankelijk van het type interventie en andere parameters wordt relevante info automatisch weergegeven.

gehost in de cloud

De applicatie wordt gehost en onderhouden in een goedbeveiligde cloud.

Archief functie

Alle afgelopen interventies zijn nog 24u na afsluiten raadpleegbaar en worden daarna gearchiveerd.

Andere technische info

INA is een progressieve webapplicatie, waardoor de applicatie op alle apparaten en ook offline bruikbaar is.

Enkele meerwaarden

Download de INA white paper!

INA app in het VRT NWS!

Hevige onweders teisterden België half augustus. Honderden interventies van ondergelopen kelders, omgewaaide bomen, takken,… werden gelijktijdig gemanaged via de INA app, die bevelhebbers bijstaat bij het opvolgen van een interventie!