Waarom de INA interventie app de meest gebruiksvriendelijke app is

Al voor de 17de keer reikte Agoria en zijn partners de egov & smart city awards uit aan projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de digitalisering van de overheid en zijn diensten aan de burger. Onze interventieapp INA sleepte maar liefst 2 prijzen in de wacht!

INA won in de categorie  gebruiksvriendelijkheid en werd hiermee dus uitgeroepen tot meest gebruiksvriendelijke app voor overheidsdiensten. Een prijs waar we bijzonder trots op zijn! Deze app werd gemaakt in opdracht van Brandweerzone Antwerpen. Brandweerzone Antwerpen had immers nood aan een mobiele applicatie die toeliet om snel alle relevante informatie te kunnen raadplegen en vlot te communiceren. Gegeven dat elke minuut telt was het bovendien van belang dat de juiste info kon worden geraadpleegd met een minimum aantal interacties en dat de applicatie liefst nog intelligent de juiste info automatisch aanbood in functie van het incident. Om deze uitdaging waar te maken werd er gedurende anderhalf jaar hard gewerkt.

INA won daarenboven na een stemming door de kijkers de publieksprijs. Het doet ons veel plezier dat de kijkers het geleverde werk apprecieerden en de maatschappelijke relevantie ervan inzagen. In het onderstaande filmpje maken de gebruikers zelf duidelijk wat de meerwaarde is op basis van hun concrete ervaringen in de praktijk!

Het is natuurlijk niet toevallig dat INA won in de categorie gebruiksvriendelijkheid. Na een doorgedreven selectieprocedure werd de opdracht aan Gemsotec gegund omdat het moderne communicatie en kaarttechnologie combineerde in één toepassing. De oplossing was bovendien sterk geautomatiseerd en werd geïntegreerd in het reeds aanwezig digitale ecosysteem. Voor de realisatie van deze opdracht had Gemsotec een partner onder de arm genomen met de nodige expertise op vlak van Geografische Informatie Systemen (GIS), met name Nazka Mapps. 

Gedurende anderhalf jaar werd er intens samengewerkt met Brandweerzone Antwerpen en Digipolis Antwerpen. Brandweerzone Antwerpen speelde natuurlijk een belangrijke rol op vlak van het bepalen van de functionele vereisten, de gebruikservaring en natuurlijk ook het testen ervan. Kapitein Lieven Hilgert nam als founding father van dit project de rol op als product manager.  Digipolis Antwerpen, de IT-partner van de stad Antwerpen, leverde voor dit  project eveneens een belangrijke bijdrage met het algemeen project management en de functionele en technische analyses. Daarnaast waren ze een belangrijke partner bij integratie van INA in ACPAAS, Antwerp City Platform as as service.

Gemsotec nam als hoofdaannemer het gros van de ontwikkelingen en integraties voor zijn rekening. In het oog sprint natuurlijk het interventiekanaal dat uniek is per interventie en ervoor zorgt dat er vlot over de interventie gecommuniceerd en informatie gedeeld kan worden. Aan dit interventiekanaal is bovendien een chatbot gekoppeld die relevante informatie uit andere systemen automatisch in het kanaal post zoals bijvoorbeeld een van toepassing zijnde procedure. Gemsotec kon voor deze uitdaging steunen op een unieke combinatie van ervaring op vlak van software ontwikkeling en integratie, en een goed begrip en vertaling van de user requirements van de eindgebruikers, cruciaal voor een vlotte oplevering van het project.

Samen met Nazka Mapps werd het Nazka Mapframe naadloos ingebouwd in INA. Hun interactieve kaart kan hierdoor vloeiend aangestuurd worden door de gebruiker en is ook afgestemd op de interventie. Zo zal de kaart bij een brand bijvoorbeeld automatisch de locatie van de hydranten tonen. Hun GIS ervaring kwam zeker ook van pas voor het verwerken en visualiseren van alle kaartlagen.

Er werd gewerkt met de scrum methodologie wat wil zeggen dat er na elke development sprint uitvoerig werd getest door de gebruikers en de feedback terug werd meegenomen. Dit zorgde ervoor dat de applicatie bij oplevering exact aansloot bij de noden. Na een pilot begin 2020 werd de applicatie uitgerold in juli en stonden we versteld van de snelle adoptie door de gebruikers. Dankzij de goede testing en integratie in de bestaande infrastructuur was de applicatie ook zeer stabiel. In de zomer bleef de applicatie daardoor ook tijdens honderden actieve interventies in het kader van een zomerse storm zonder storingen zijn diensten bewijzen.

Dit project is niet het eindpunt, maar de geboorte van een nieuw product INA. Gemsotec neemt de verdere vermarkting op zich om de applicatie ook beschikbaar te stellen aan andere brandweerkorpsen in binnen- en buitenland. Er wordt ook gekeken naar andere sectoren zoals de chemie en nutsbedrijven. INA biedt immers ook veel meerwaarde voor bedrijven met uitgestrekte en kritische infrastructuur.