Een veilige werkplek in tijden van Covid-19 met de GoRound

Hoewel de preventiemaatregelen zeer eenvoudig te begrijpen zijn, is de implementatie ervan in productiebedrijven complexer. Het heeft impact op heel wat aspecten van de bedrijfsvoering met elk zijn specificiteiten. In België bleek 85% van de geïnspecteerde bedrijven eind maart 2020 niet conform de preventiemaatregelen te zijn en 20 bedrijven moesten zelfs sluiten (artikel in ‘De Tijd’ hier). 

Een voorgedefinieerde checklijst die het mogelijk maakt om op regelmatige basis de nodige preventiemaatregelen te controleren zal je helpen om je werkplaats veilig en conform de wetgeving te houden. Daarom creeërden we de Covid-19 checklijst in onze GoRound inspectie app voor zelf-controle. De checklist werd opgesteld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid)

Hou je productie-omgeving operationeel en in lijn met de preventiemaatregelen

Vermijd transmissie van ziektes, ook na de covid-19 crisis

Voer regelmatige checks uit vanop je smartphone of tablet

Documenteer alle genomen acties met foto's en tekst