Wat brengt digitalisering je op als kwaliteitsmanager?

Als kwaliteitsmanager heb je vele ballen in de lucht te houden. Digitalisering kan helpen om je het leven makkelijker te maken, zeggen ze wel eens. Met GoRound digitaliseren we kwaliteitsinspecties, controles aan de lijn, rondgangen en taken. We geloven in wat GoRound als meerwaarde kan brengen. We hebben echter onafhankelijk advies gevraagd om de meerwaarden te bepalen, zo moet je ons niet op ons woord geloven. We hebben het met name aan chatGPT gevraagd. Hij is het beste geplaatst om hier een antwoord op te geven, want hij bundelt al de online kennis om zijn antwoord te geven. Deze informatie kan je gebruiken om intern budget voor digitalisering aan te vragen.

Dit is wat chatGPT zegt:

 1. Efficiëntie en Tijdsbesparing:

  • Door processen te digitaliseren, kunnen kwaliteitsmanagers efficiënter werken. Ze kunnen gegevens sneller vastleggen, analyseren en rapporteren, wat leidt tot tijdsbesparing.
 2. Nauwkeurigheid en Betrouwbaarheid:

  • Digitale systemen verminderen menselijke fouten bij het vastleggen en analyseren van gegevens. Dit draagt bij aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de kwaliteitsbeheerprocessen.
 3. Traceerbaarheid:

  • Digitalisering maakt het gemakkelijker om de herkomst en het traject van producten door de supply chain te volgen. Dit is van cruciaal belang in de voedingsindustrie, waar traceerbaarheid belangrijk is voor voedselveiligheid.
 4. Compliance Management:

  • Digitale systemen kunnen helpen bij het stroomlijnen van compliance-processen. Ze maken het gemakkelijker om te voldoen aan regelgeving en normen in de voedingsindustrie, wat essentieel is om de kwaliteit en veiligheid van producten te waarborgen.
 5. Data-analyse en Inzichten:

  • Digitale tools stellen kwaliteitsmanagers in staat om grote hoeveelheden gegevens te analyseren. Hierdoor kunnen ze trends identificeren, potentiële risico’s opsporen en proactief maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren.
 6. Communicatie en Samenwerking:

  • Digitale platforms vergemakkelijken de communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie. Dit is vooral belangrijk voor kwaliteitsmanagers om snel te reageren op eventuele kwaliteitskwesties.
 7. Flexibiliteit en Schaalbaarheid:

  • Digitalisering maakt systemen flexibeler en schaalbaarder. Naarmate bedrijven groeien, kunnen digitale systemen eenvoudig worden aangepast en uitgebreid om aan de veranderende behoeften te voldoen.
 8. Kostenbesparing:

  • Op de lange termijn kunnen digitale systemen bijdragen aan kostenbesparingen. Efficiëntere processen, minder fouten en betere besluitvorming dragen allemaal bij aan het optimaliseren van de bedrijfskosten.