Operator 4.0: het project van Flanders' Food voor de operator van morgen

Gemsotec neemt deel aan het Operator 4.0 project van Flanders’ Food. Het stelt zijn expertise in digitalisering op de werkvloer ter beschikking aan het project en de deelnemende bedrijven.

De aanleiding voor dit project is evident. Op de dag van vandaag is digitalisering aan een sterke opmars bezig in de voedingsindustrie. Dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo gaat de digitale transformatie hand in hand met een ‘skills revolutie’. Er ontstaat een verschuiving in vaardigheden, waarbij de combinatie tussen soft skills en digitale knowhow centraal komt te staan.  

Voor werknemers zorgen deze nieuwe technologieën dan ook voor nieuwe aanpassingen. Zo zal de relatie tussen de verschillende takken in een organisatie wijzigen en komt er bij digitalisatie meer kijken dan enkel de implementatie van een bepaalde technologie. Daarom is het van groot belang om de menselijke factor in dit verhaal mee te nemen. Hierbij spelen er dan ook twee cruciale vragen: 

  • Wat zal de impact zijn van digitalisering op de jobinhoud en het welbevinden van de operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als een gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt. 

Met het project Operator 4.0 willen we voedingsbedrijven helpen om een stap naar de fabriek van de toekomst te zetten. Daarom stimuleren we ook de bedrijven om de tips en tricks die tijdens dit project naar voren gebracht zullen worden, toe te passen op hun eigen digitalisatieprojecten. Daarnaast zal de efficiëntie enkel maar kunnen stijgen door een goede samenwerking tussen technologie en operatoren.

Het project is ondertussen al even gevorderd. Zo hielden we enkele workshops om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast werd de mobiele demonstrator vormgegeven. De demonstrator is mobiel en modulair opgebouwd, wat wil zeggen dat we op basis van de uitdagingen en noden van het bedrijf de gewenste technologieën kunnen meenemen. Deze technologieën kunnen dan in hun eigen werkomgevingen uitgetest worden. En met een bezoek aan de productiesite van Soubry werd alles heel concreet.