MES4SME: Proeftuin voor digitale tools voor productiebedrijven

Gemsotec is een partner in het MES4SME project. Dit is een proeftuin in het thema Industrie 4.0 gesubsidieerd door VLAIO. Kant-en-klare, betaalbare productiesoftware, zoals de GoRound, maakt het voor kmo’s makkelijker dan ooit om aan te knopen met industrie 4.0. Maar hoe begin je aan zo’n traject? Via deze proeftuin!

De proeftuin bestaat uit een demonstratie- en een experimenteeromgeving. De pilootlijn van B-Phot in Gooik illustreert een reëel MES 4.0-project van a tot z. In de experimenteeromgeving in Kortrijk kan je zelf aan de slag met een aantal MES 4.0-componenten.

“Daarnaast organiseren we op beide locaties events, workshops en demonstraties”, zegt Johannes Cottyn. “In ons labo in Kortrijk willen we ook een zestal experimenteersessies in de vorm van hackathons houden rond bepaalde thema’s, toegepast op concrete bedrijfscases.”

Maandag 9 dec 19 vond de kick-off plaats van dit event in de hoofdzetel van Renson. Naast het presenteren van de doelstellingen en roadmap van het project werd ook stilgestaan bij de business case (kosten & baten) en mogelijke meerwaarde van nieuwe software. De beste manier om deze meerwaarde te bepalen, is via pilootprojecten voor jouw specifieke context. Speciaal daarvoor voorzien we met de GoRound een POC periode van 2 maanden om de applicatie te testen. Op de workshop werd ook het online platform met een verzameling van technologieën voorgesteld. Voorts werden heel wat industriële succesverhalen besproken, zowel door technologie  providers, als door productiebedrijven uit verschillende sectoren. Een geslaagde mix! 

Meer informatie over het MES4SME project op de VLAIO website.